WWNNA - Wenum Wiesel en het Noordelijke gedeelte van Noord-Apeldoorn. Meer informatie

Aanmelden platform ‘De Denktank’

Denktank

Woont u in het werkgebied van de dorpsraad  Wenum Wiesel en het Noordelijk deel van Noord Apeldoorn en bent u betrokken bij uw buurt?

Wilt u graag meedenken in onze dorpsraad, buurtvereniging en zo nu en dan eens vragen of een stelling beantwoorden?

Meldt u zich dan nu aan voor ons platform ‘De Denktank’.

Het platform is in oprichting,  een platform dat gevraagd en ongevraagd advies kan en mag geven aan het bestuur van de dorpsraad.

N.B. uw mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.